Полиграф

Детектор на лъжата представлява портативен компютър снабден с датчици, фикциращи измененията на физиологичните параметри и реакцията на вегетативната нервна система на човека: дишане, сърцебиене, потене, кръвно налягане и др. Детектор на лъжата се използва в следните области.

Тел: 0899944455

Алгоритъм на изследването

Точност на изследованията

75 години
250ПОВЕЧЕ изследвания
98% точност на резултата

По последни изследвания, точността на новите компютърни детектори на лъжата достига практически 100%. НПрез последните 75 години са били проведени над 250 изпитвания свързани с проверка достоверността и надежността на показателите на детектора на лъжата. Проведени дванайсет отделни изследвания, върху 2174 реални случая, считано от 1980г показват, че точността на изводите на квалифицираните специалисти в тази област е 98% . Резултатите са свидетелство, че услугата с полиграф извършена от специалисти се явява едно от най-точните средства за констатиране на истината и лъжата.

Малко история

Детектора на лъжата, като апарат, е бил разработен от американския психолог и юрист Уилям Молтън Марстън по време на Първата световна война. Към 1940 година с детектори на лъжата вече са били оборудвани повечето полицейски участъци в САЩ. Съветският Съюз също е бил заинтересован в създаването на такова устройство. Изследвания в тази насока са били провеждани още от 1920 година. В днешни дни апаратната методика за разпознаване на лъжата намира широко сприложение в различни области: от криминологията до бизнеса. "Полиграф тест София" от 2008 година предлага услуги за изследване на полиграф с точност на заключямията до 98%.

3 начина да излъжеш полиграфа