Планова проверка на персонала с детектор на лъжата

Какво означава планова проверка на служителите с детектор на лъжата (полиграф)?
Защо е нужна и с какво допринася за обезпечаване безопасността на компанията?

Периодични (или планирани) проверки с полиграф е комплекс от мероприятия, насочени към разкриване сред служителите на лица, които могат и/или нанасят вреда на компанията. Тоест тези служители, които извършват кражба на имущество, собственност на компанията, извличат и предават на заинтерсовани страни информация, представляваща фирменна тайна, занимаващи се с промишлен шпионаж и др.

Цел на планираните проверки на служителите с полиграф е осъществяването на превантивен контрол за разкриване и предотвратяване кражба на парични средства и стоки, преценка лоялността на персонала, разкриване наличието на странични доходи, получени при възползване със служебното положение и др.


Провеждане на планирани проверки с детектор на лъжата се препоръчна един или два пъти в годината. Ефективността им е по-голяма , ако служителите са преминали проверка на полиграф при постъпване на работа.

Какво разкрива проверката с детектор на лъжата?

Основни фактори, които се разкриват при планирани проверки:

• Кражба, включително информационна.

• Рабора за конкуренцията и криминалните структури.

• Получаване на рушвети, подкупи.

• Пренебрежително отношение към изпълнение на служебните задължения.

• Използване на служебното си положение и време за лични цели.

• Планиране нанасянето на щети на компанията в бъдеще.

• Други въпроси, интересуващи работодателя.

Планирани проверки на персонала с детектор на лъжата, като правило, проведени внезапно с цел повишаване на ефективността, дори и без да са изолирани някакви особенни проблеми, стимулират персонала за дълъг период от време да работят по-ефективно и отдадено, и да не извършват каквото и да било в ущърб на компанията.

Те мотивират персонала да се въздържа от непристойно поведение и само мисълта, че има задължителни периодични проверки ги дисциплинира.