полиграфа - Полиграф тест София.">

Може ли да се излъже детектор на лъжата (полиграф)

 

Полиграф  (от латинската дума poli - «много» и graphio - «графичен») - многоцелеви уред от медико-биологически клас, непрекъснато и едновременно регистриращ не по-малко от три физиологични параметъра от жизнените функции на човешкия организъм.

Често полиграфа го наричат детектор на лъжата, но това не е съвсем вярно. Сам уредът не може да отговори на въпроса дали тествания лъже или не. Полиграфът само регистрира възникналите в отговор на определени стимулатори (въпроси, фотографии и др.) реакции на човешкия организъм и вегитативната нервна система.

Ние с Вас знаем, че реакциите, предизвикани от вегетативната нервна система не могат да се контролират от човешкия ум, следователно е много трудно да бъдат изкривени съзнателно при използване на полиграф.

Ето защо, да излъжеш уред, наречен полиграф (или детектор на лъжата) практически е невъзможно.

Начини да излъжеш детектор на лъжата...

Съществуват редица начини, които използват обследваните в опитите си да заблудят полиграф специалистите и да изкривят резилтатите от проверката с полиграф.

Някой от тях:

1. Физични начини за противодействие на проверката с полиграф.  

Може да отбележим:

  • мускулни контракции;
  • контролирано дишане;
  • самопричиняване на болка.

2. Фармакологични (химични) начини за противодействие на проверката с полиграф.

  • поглъщане на лекарства;
  • обработка на кожата с химикали.

3. Поведенчески начини за противодействие на проверката с детектор на лъжата

4. Психологически методи за противодействие на проверката с детектор на лъжата.

 

Други начини да излъжеш полиграфа

Вероятно съществуват и други начини да противодействаш при тестването с полиграф, но те много лесно се разкриват от опитните полиграф специалисти и не удовлетворяват надеждите на обследвания, а само усложняват неговото положение и индикират допълнителни подозрения.

 

В заключение може да повторим, че да излъжеш полиграфа (или детектора на лъжа) практически е невозможно. Возможно е да бъде заблуден неопитен полиграф специалист , който погрешно ще разшифрова полиграмата.

 

Ето защо, поръчвайки си услуга с детектор на лъжата трябва да се обръщате към високо квалифицирани полиграф - специалисти способни да откриват и елиминират всички опити за противодействие на тестването.