За фирмата

Първоначално Полиграфския тест ПОЛИГРАФ в София е създаден от бивши служители на правоохранителните органи като компания, специализирана за регулиране на сложни конфликти. Няколко години успешна работа формирала добър опит и стимул за развитие в разни посока.
В последствие, като взехме предвид изискванията на клиента и развитието на пазарните тенденции , ние започнахме едни от първите да предлагаме широка гама от услуги в областта на комплексната охрана на бизнеса и предложихме на фирмите да прехвърлят тези финкции на аутсорсинг.
Сформираният колектив от високо квалифицирани специалисти позволява да решим практически всеки проблем, възникнал в процеса на развитие на бизнеса.
Ние сме екип от професионалисти, фокусирани върху дългосрочно сътрудничество с всеки клиент и затова нашите експерти правят всичко възможното за да гарантират ,че управителите и собствениците на фирми – клиенти могар да работят безопасно, без страх да загубят бизнеса си. Специално разработените корпоративни програми ще Ви позволят да изберете най-добрия пакет с минимални финансови разходи.
Предмет за особенна гордост на ръководството на компанията е възможността да осигури високо качество на услугите в такава специфична област като детекция на лъжата или услугите с полиграф. Детекторът на лъжата позволява максимално оперативно и качествено да извършва различни разследвания в предприятията, да идентифицира “нечестните” служители и да отсее по време на проверката потенциално опасните за компанията кандидати за работа.