Как да разрешите проблемa си с помощта на детектор на лъжата

  • От клиент постъпва информация: В склада на голяма дистрибуторска компания системно се извършва кражба на продукция. По препоръка на служители на Центъра, клиентът не информира служителите за произшествията , а се оърна към нас. Проведемите изследвания с помощта на полиграфа локализираха лицата имащи отношение към кражбите.

    Както се очакваше в схемата са участвали не само общи работници и склададжии , но и служители от охраната на предприятието.

    Към всички виновни бяха приложени съответсващи мерки и кражбите се прекратиха, а фирмата значително намали загубите си.

  • Услугите на компанията потърси семейна двойка. Съпругът имаше подозрения, че жена му е започнала да му изневерява с техен общ познат. След повече от 6 месеца домашни скандали и изясняване на отношенията, ситуацията още повече се обърква. Най-накрая са взели правилното решение да потърсят нашите услуги за разрешаване на този деликатен въпрос. За тестване бе привлечен един от най-опитните специалисти на Центъра. Семейните въпроси винаги изискват особенна деликатен и изискан подход. След провеждане на тестването се направи заключение, че съмненията на съпруга са безпочвени. Така брака бе съхранен. И това е само един пример за успешно разрешаране на подобни семейни проблеми.

  •