Научаваме истината с точност %
за 2 часа
  с помощта на полиграфа и специалисти  
  с 12-годишен опит  

Детектор на лъжата

Детекторът на лъжата е съвременен многофункционален уред, позволяващ провеждането на психофизиологически изследвания с използване на полиграф ,който открива и регистрира измененията на много физиологични параметри на тествания човек.Към тях можем да отнесем: интензивно на потене, промени в кръвното налягане, честотата на дишане и сърцебиене и др. Даже лек психологичен дискомфорт или опит за измама се отразяват на физическото състояние на човека. Използването на този уред е базирано на особения “психофизикологичеки феномен” В основата му лежи способността на човешкия организъм да реагира на външни дразнители, който му доставят ситуационно значима информация. Такива дразнители могат да са фотографии, предмети или въпроси , който по някакъв начин са свързани сис събитията, запечатани в човешкото съзнание. Ако Ви е необходимо да проверете проверка с полиграф в София, обръщайте се към Детектор на лъжата тест ПОЛИГРАФ София. В раздела “цени” Вие можете да пресметните приблизителната цена на услугата.


Защо ние?

  • Гаранция за качество
  • Вие спестявате пари
  • Ние сме професионалисти

За фирмата

Центърът за Корпоративна безопасност София Ви предлага комплекс от професионални услуги с детектор на лъжата в София и Софийска област. Нашата компания е създадена през 2008 година и на щат са бивши служители от правоохранителните органи.

Повече от 5 години ние се стремим да направим живота на нашите клиенти по-спокоен и безопасен. Ние предлагаме провеждането на разследване, разкриване на недобросъвестни служители в колектива, решение на семейни проблеми. В нашата работа използваме само закони методи за разкриване на лъжата и осигуряваме гарантирана конфиденциалност на клиентите и резилтатите от тестването с полиграф.

Провеждане на разследване. Използването на полиграф ще Ви позволи да установите съпричастността на едно или друго лице в кражба, небрежност, разгласяване на фирмена информация и други противозаконни действия.

Планови проверки. Рутинните тествания на персонала на полиграф ще Ви позволят по цивилизован начин да получите изчерпателна информация за Вашите служители, своевременно откриване на потенциално опасни за фирмата личности и да предприемете необходимите мерки в това отношение.

Разкриване на изневяра. Проверките с детектор на лъжата ще спомогнат да се потвърди или отхвърли факта за изневяра на съпруга или съпругата и да се разрешат семейните конфликти.

За да минете детектор на лъжата или да подложите на проверка роднина, служител или друго лице в София или София област позвънете ни на телефон +359 8999 444 55.

Ще съкратим кражбите наполовина, или ще Ви върнем парите

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е полиграф?

Високо ниво на професионална подготовка. Всички наши служители са със специалност в областта на използването на полиграф и постоянно повишават квалификацията си.

Богат опит в работата си. Нашата компания вече 5 години извършва услуги, свързани с използване на полиграф. Всеки служител работи върху определен тип задачи. Тясната специализация позволява да се постигнат максимални резултати.

Достоверност и отговорност.Всички служители на нашата фирма с максимална отговорност се отнасят към работния процес.Не може да бъдем подкупени или излъгани.

Строго спазване на методиките. Специалистите от нашата фирма владеят различни методики и тестове за извършване на професионални проверки с полиграф при разследване на различни ситуации. При изграждането на форма за общуване ние отчитаме конкретните особенности на поръчителя и агаптираме методологията към изследване на неговата задача Ние спазваме всички изисквания за място на провеждане на тестването, неговата продължителност и интервалите между отделните тествания с полиграф.

Безопасен ли е полиграфа?

Много често се задава този въпрос и за да отговорим убедително е необходимо да разкажем в общи линии принципа на работа на детектора на лъжата или както още го наричат полиграфа. Детекторът на лъжата е уред, позволяващ да се регистрират определени реакции на човешкият организъм на външни дразнители, или както ги наричат още стимули. И така, при определени стимули, дразнители, възниква психологична реакция, която от своя страна предизвиква соматични реакции,които е възможни да бъдат регистрирани. За регистрирането на тези реакции и извличането на информация се използват сензори, които приемат сигнали от различни части на тялото.

Следователно, полиграфът е абсолютно безопасен, а психофизиологичното тестване с използване на детектор на лъжата е безопасен и безболезен процес. За всички положителни качества на полиграфа може да се информирате в реадел “Статии” на нашия сайт.

Как протича проверката?

Няма еднозначно правило за извършване на проверка с полиграф. Има само методики за провеждане на тестването. Разбира се съществуват отределени изисквания свързани с физиологията на човека, които не бива да бъдат пренебрегвани и трябва да се вземат под внимание при провеждане на полиграфско тестване. Необходимо е да се отчита емоционалното напрежение, влиянието върху организма на различни химични вещества, алкохол и др.
Ето защо методиките използвани от различните специалисти може да се различават една от друга, но те не трябва да противоречат на специфичните физиологични изисквания на нашия организъм.    

Може ли да сгреши полиграфа?

Да сгреши полиграфа, или както го наричат още детектор на лъжата е невъзможно. Сам по себе си полиграфа е уред, регистриращ определени реакции на човешкия организъм на дадени дразнители. На полиграфа работи специалиста-психофизиолог – човек, който като всеки друг може да допусне грешка. Но ако психофизиолог наистина е професионалист, вероятността за грешка е сведена до минимум.
По данни на някой изследвания, вероятността за грешка при провеждане на изпитване със съвременен полиграф от квалифициран специалист е около 5%.

Защо си струва да използвате имено нашите услуги?
  • 1. Образование: всички наши служители имат професионално образование прозволяващо да провеждат тестванията с максимална точност.
  • 2. Повишаване на квалификацията :ние постоянно се обучаваме, участваме в курсове за професионално обучение и индивидуално повишаваме квалификацията си.
  • 3. Съвестна работа: ние работим до получаване на краен резултат. Няма да вземем пари от Вас, ако не сме решили проблем.
  • 4. Работим честно: не е възможно да ни подкупите. Това е наша политика.
  • 5. Заключение:ние Ви предлагаме само качествени заключения с прилагането на полиграми и подробна обосновка на нашето мнение.
Как протича процедурата по тестването?

Подготовка за тестване. Преди да започне проверка с детектор на лъжата нашият специалист провежда събеседване с клиента, като изяснява причината да използва услугите на фирмата ни и подробности за ситуацията подтикнала го да ползва полиграфа. На база получените сведения се разработват въпроси за тестване и се определя меродиката на действие.

Тестване. Преди проверката тествания подписва съгласието си да мине през детектор на лъжата и го инструктират за правилата при провеждане на процедурата. След това по тялото му се закрепват специални сензори и започва самото тестване. Продължителността зависи от особеностите на конкретната ситуация и физиологията на тествания, обикновено от 1,5 до 3 часа.

Анализ на получените данни. След провеждане на тестването, специалистът отбелязва при отговора на кои от въпросите е тестваният са се появили изменения на физиологичните процеси: повишаване на кръвното налягане, изменения в ритъма на пулса, в честотата на дишане или в друго.Въз основа на тези данни специалистът съобщава на заявителя на теста коя информация с най-голяма ввероятност е фалшива. В рамките на няколко дни резултатите, които е показал детектора на лъжата се оформят в писмен вид и се предоставят на заявителя.

От какво зависи точността на резултатите?

Условията при които се провежда теста. Максимална точност на резултатите се гарантира при придължителност на проверката от 1 до 3 часа. Помещението за провеждане на тествания на полиграф трябва да са с площ от 10 до 20 м2, тавакът да е с височина над 2,5 метра. Прябва да се поддържа температура в помещението +20….+24°C и влажност на въздуха 70-80 %. Стаята трябва да е в неутрални цветове и не трябва в нея да има предмети, които да отвличат вниманието на тествания.

Състояние на тестваното лице. Точността на резултатите от детектора на лъжата не могат да бъдат гарантирани, ако тестваният индивид се намира в състояние на силно емоционално и физическо изтощение, наркотично или алкохолно опиянение, изпитва болеви синдром и употребява силно действаюи лекарства. При хора със сърдечно-съдови заболявания, а също така при бременни физиологичните показатели могат да не съответстват на нормите и това да понижи ефективността от тестването на полиграфа.

Квалификация на специалиста. За да се получат максимално точни резултати от проверката, психофизиологът трябва да мине специално обучение и да проведе стотици реални тествания. От значение е и жизнения опит на професионалиста, използващ детекторът на лъжата. Нашите специалисти притежават всички необходими навици.

Как да се убедим в копетентността на психофизиолога?

Високо ниво на професионална подготовка. Всички наши служители имат специално образование в областта на използване на полиграфа и редовно преминават курсове за повишаване на квалификацията.

Богат опит. Нашата компания вече 5 години предлага услуги свързани с използване на полиграф. Всеки служител работи с определен тип задачи. Тясната специализация позволява да се достигнат максимални резултати.

Добросъвестност и отговорност. Всички наши служители максимално отговорно се отнасят към работния процес. Не е възможно да ни подкупите или измамите.

Строго спазване на методиките. Нашите специалисти владеят различни методики и тестове за да проведат професионално тестване с полиграф при разследване на различни казуси. При изграждане на поведенческа линия за комуникация ние се съобразяваме с конкретните особености на поръчителя и адаптираме методиката за изследване към неговата задача. Ние спазваме всички изисквания по отношение на местото за провеждане на тестването, продължителността и интервалите между проверките с полиграф.